Sasae tsurikomi ashi SASAE-TSURIKOMI-ASHI
Sasae-tsuri-komi-ashi